Pieniądze oraz pomoc dla organizacji pozarządowych z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności prowadzi szereg licznych programów, wspierając różnorodne działania obywatelskie. Wśród programów tych można wyróżnić m. in. program „Równać szanse” oraz „Działaj lokalnie”.
W ramach programu „Równać szanse” organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie swojego działania w wysokości do 40 tys. zł. Działanie realizowane będzie od 1 lipca 2013r. do 30 listopada 2014r. (15 miesięcy). Nabór do programu trwa do 8 marca br. Dokładne informacje o realizowanym naborze znajdują się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl.

Program „Działaj lokalnie” zaprasza organizacje pozarządowe do tworzenia Ośrodków Działaj Lokalnie, które wspierają inicjatywy o zasięgu lokalnym. Organizacje tworzące ODL otrzymują dotację na obsługę swoich zadań oraz na tworzenie konkursów dla lokalnych organizacji pozarządowych.
Udział dotacji w stosunku do udziału własnego przedstawia poniższa tabela:

Wkład własny Dotacja z programu "Działaj lokalnie"
25 000 zł 50 000 zł
19 000 zł 38 000 zł
13 500 zł 27 000 zł
7 000 zł 14 000 zł

Nabór organizacji do tworzenia Ośrodków Działaj Lokalnie trwa do 12.03.2013 r. Szczegółowe informacje odnośnie warunków przystąpienia do programów znajdują się na stronie internetowej www.dzialajlokalnie.pl.

Wszystkie programy realizowane przez PAFW można znaleźć na stronie www.pafw.pl/programy. Programy w/w fundacji aktywują działania m. in. nauczycieli, szkół, seniorów. Zachęcamy do zapoznania się z możliwościami programów PAFW.

Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy