facebook Urząd Miejski w Nowogardzie Istagram Burmistrz Nowogardu burza Radio Nowogard BIP

informacje dla uchodźców z Ukrainy{nomultithumb}

Rata za alkohol do 31 maja 2022 r.

UWAGA! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZACY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 r. II raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Opłata za zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy Nowogard : Nr 61 1240 3884 1111 0000 4209 2470

Daty poboru krwi w 2017 roku w Nowogardzie

2022r.
PLAC WOLNOŚCI
Godz. 10:00 do 14:00

 • 13 stycznia
 • 10 lutego
 • 10 marca
 • 21 kwietnia
 • 5 maja
 • 9 czerwca
 • 7 lipca
 • 4 sierpnia
 • 8 września
 • 6 października
 • 10 listopada
 • 8 grudnia

ZAPRASZAMY W GODZINACH 10.00-14.00
Rejestracja do godz 13 ,15

Prezes Klubu HDK - PCK w Nowogardzie
Zdzisław Szmit