Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

5Jak Państwa informowaliśmy, w środę (11 października br.), o godz. 9.00, rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. Zwołana ona została na wniosek burmistrza.

Radni mieli przyjąć dwa projekty uchwał. Pierwszy dotyczył zabezpieczenia dodatkowej kwoty 80 tys zł na wykonanie remontu ulicy Piłsudskiego (na wniosek starosty), drugi zaś odnosił się do zabezpieczenia kwoty 7 tys zł, na uruchomienie dodatkowego autobusu, odwożącego uczniów klas 0 – III ze Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie do domu.

Po prawie dwóch godzinach dyskusji, radni powiedzieli, że są za tymi uchwałami, jednak samej uchwały dotyczącej zmian w budżecie, a więc dającej na ten cel pieniędzy, nie przyjęli. To oznacza, że nie ma na dziś dofinansowania remontu ulicy Piłsudskiego oraz nie będzie uruchomiony dodatkowy kurs autobusu dla dobra dzieci z klas 0-III z SP w Wierzbięcinie. Jednym słowem: na dobrych chęciach się skończyło.

Z14 obecnych na sesji radnych, za dofinansowaniem remontu ul. Piłsudskiego i za dodatkowym kursem autobusowym głosowali (5 radnych): Anna Wiąz (SLD), Jolanta Bednarek (SLD), Mirosława Cwajda (SLD), Marcin Wolny (SLD) i Dawid Jurczyk (niezależny).

Przeciwko głosowali (8 radnych): Piotr Słomski (PiR), Michał Krata (PSL i zarazem radny z Wierzbięcina), Michał Bociarski (PSL), Arkadiusz Ciechanowski (WN), Andrzej Kania (WN), Jowita Pawlak (tzw niezależna) i Dariusz Kielan (tzw niezależny). Od głosu wstrzymał się Marcin Nieradka (PiS).

Na sesji zabrakło radnych z PSL: Romana Kwiatkowskiego (ulica ta leży w jego okręgu wyborczym), Rafała Paśko, a także radnych z PiR/PiS i tzw niezależnego: Bogdana Dziury, Lidii Bogus oraz Michała Wiatra. Radny Stanisław Saniuk (PSL) i Renata Piwowarczyk (SLD) z powodu choroby, nie mogli uczestniczyć w sesji. (ps)