Komisja RewizyjnaW dniu 8 czerwca br., w budynku nowogardzkiego ratusza, miało miejsce posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowogardzie. Obecni byli wszyscy członkowie komisji, a także zastępca burmistrza Jacek Rafiński i skarbnik Marcin Marchewka.

Głównym wnioskiem, nad którym komisja obradowała i głosowała, dotyczył sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 i co za tym idzie, udzielenia burmistrzowi Robertowi Czapli absolutorium.

Po krótkim wprowadzeniu, przewodniczący komisji Dariusz Kielan (Nowa), przeszedł do meritum sprawy. Radni nie podjęli żadnej dyskusji ani nad sprawozdaniem, ani nad udzieleniem absolutorium, lecz punkt po punkcie głosowali. I tak:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020 zostało przyjęte. Radni głosowali następująco:

Od głosu wstrzymali się: Dariusz Kielan (Nowa), Zbigniew Ceranka (Nowa) i Dariusz Olejnik (PiS). Zaś za głosowali: Jacek Jankowski (SLD) i Jacek Wierny (SLD.).

2. Następnym punktem było przyjęcie wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie burmistrzowi absolutorium. I tak: od głosu wstrzymali się: Dariusz Kielan (Nowa) i Zbigniew Ceranka (Nowa).

Przeciw był Dariusz Olejnik (PiS), zaś za udzieleniem głosowali: Jacek Jankowski (SLD) i Jacek Wierny (SLD).

Ostatecznie Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie, a także rekomenduje Radzie Miejskiej w Nowogardzie wniosek o głosowanie za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Robertowi Czapli za wykonanie budżetu gminy za rok 2020.

Na najbliższej sesji przekonamy się, czy wniosek komisji znajdzie poparcie u większości radnych. Dotychczas historia pokazywała, że komisja swoje, a Rada swoje. Poczekamy i się przekonamy.

Zaś stanowisko i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, po podpisaniu przez wszystkich członków, został przesłany do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

 

PS