Nowy Komendant KP w Nowogardzie
27 czerwca 2022r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla wraz ze swoimi zastępcami Jarosławem Hołubowskim i Bogdanem Jaroszewiczem spotkali się z Komendantem Powiatowym Policji w Goleniowie insp. Robertem Sielskim i nowym Komendantem Komisariatu Policji w Nowogardzie Marcinem Włodarczykiem. W związku z powołaniem kom. Marcina Włodarczyka na stanowisko pełniącego obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Nowogardzie burmistrz złożył serdeczne gratulacje i życzenia sukcesów przy realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców, wytrwałości i konsekwencji w działaniu. Awans ten jest niewątpliwie wyrazem docenienia dotychczasowych dokonań, wiedzy i doświadczenia oraz dowodem zaufania i uznania.