Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

Szanowni Państwo,

Lokalny Plan Rewitalizacji

Gmina Nowogard przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Jest to jeden z ważniejszych dokumentów w kontekście obecnego okresu programowania UE. Jest również warunkiem umożliwiającym aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopolskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu poświęconym rewitalizacji. Podczas warsztatu omówimy założenia rewitalizacji, przedstawimy wyniki prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się 17 października 2017 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Nowogard pl. Wolności 1 (sala sesyjna), po spotkaniu zapraszamy na Spacer Studyjny po wyznaczonym fragmencie obszaru rewitalizacji, gdzie wspólnie przeanalizujemy problemy obszaru i zastanowimy się na możliwymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

Liczymy na Państwa przybycie oraz aktywny udział w warsztatach i spacerze.

Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu