Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

Wykluczenie Cyfrowe w Gminie Nowogard               Gmina NowogardWykluczenie Cyfrowe w Gminie Nowogard

Wykluczenie cyfrowe w Gminie Nowogard

W dniu 14 marca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyło się uroczyste przekazanie umów użyczenia sprzętu komputerowego i Internetu dla 40 mieszkańców Gminy Nowogard – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie.
Gmina Nowogard pozyskała na ten cel 519 920,69 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
W ramach projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowogard" dodatkowo zakupiono 35 zestawów komputerowych dla jednostek podległych gminie - komputery otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna i Szkoły Podstawowe w Długołęce, Orzechowie, Strzelewie, Wierzbięcinie i Żabowie.
Projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Nowogard" będzie realizowany do końca marca 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu ze spotkania.