Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

Nawiązanie współpracy z Ukrainą

W dniach 15.09.-18.09.2009 gościła w naszym mieście delegacja władz samorządowych z Ukrainy, z miasta Dubrovica.

Nawiązanie współpracy z Ukrainą wrzesień 2009

Głównym celem wizyty było nawiązanie różnych form współpracy pomiędzy naszą gminą a gminą z Ukrainy oraz podpisanie Listów Intencyjnych w ramach autorskiego projektu Instytutu Rozwoju Regionalnego w Szczecinie pod nazwą „Współpraca partnerska gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego z ich odpowiednikami położonymi na terenie środkowej Ukrainy”, Podpisanie listów, odbyło się 16 września 2009 na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Czytaj więcej: Nawiązanie współpracy z Ukrainą