Sprzedaż kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie - BIP

  1. Przetarg na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów, zniczy i stroików w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie odbędzie się w dniu 23 października 2017 w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 w sali posiedzeń Rady Miejskiej o godzinie 9:00.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160 zł (sto sześćdziesiąt  złotych) za każde licytowane miejsce do sprzedaży najpóźniej do dnia 20 października 2017

Z wizytą w Praniani

W dniach 6 – 16.10.2008 r. przedstawiciele naszej gminy odwiedzili szkołę w Serbii w miejscowości Praniani, gdzie 16 osobowa grupa, w skład której weszło 6 członków zespołu artystycznego „Fonem”, 3 pary taneczne działające przy NDK oraz zastępca burmistrza Artur Danilewski, dyrektor SP3 Piotr Kazuba, i opiekunowie: Mikołaj Kubiak i Agnieszka Zgieb mieli przyjemność i możliwość wzięcia udziału w warsztatach artystycznych i teatralnych przygotowanych przez młodzież serbską.

Z wizytą w Praniani październik 2008r.

Najważniejszym celem tego wyjazdu było podpisanie przez zastępcę burmistrza Nowogardu Artura Danilewskiego umowy między miastami z burmistrzem gminy Gornji Milanovac - Dražimir Marušić, która dotyczyła połączenia gmin w przyjaźni i opiera się na ludzkiej potrzebie.
Umowę partnerską podpisał również dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 - Piotr Kazuba z panią dyrektor szkoły w Praniani - Gorićą Stonojewicz. Szkoły zobowiązały się rozwijać partnerskie stosunki przyjaźni i współpracy, będą pielęgnować najważniejsze wartości na świecie: pokój, miłość i radość.

Czytaj więcej: Z wizytą w Praniani