Wybór sołtysa w Błotnie
Dnia 24.05.2024 r. w naszym Sołectwie odbyło się Zebranie Wiejskie w celu wyboru Sołtysa na kolejną kadencję.
W głosowaniu na Sołtysa Sołectwo Błotno mieszkańcy wybrali ponownie Dorotę Śpiewak.
Do Rady Sołeckiej wybrano następujące osoby: Małgorzata Pluta, Irena Czyżak, Zofia Kalinowska-Gryta, Aneta Kochelska, Michał Pluta.
W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Michał Krata.

Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

źródło: sołectwo Błotno