Odbiór chodnika przy ulicy Gen. Bema
Informujemy, że zakończyliśmy prace remontowe związane z wymianą nawierzchni chodnika na ul. Gen. Józefa Bema. 4 czerwca 2024 roku, Burmistrz Nowogardu Michał Wiatr oficjalnie odebrał wykonane prace w obecności wykonawcy, Sławomira Serafina z firmy Dro-Most.
Remont obejmował odcinek od skrzyżowania z ul. Cypriana Kamila Norwida do przejścia dla pieszych przy przedszkolu. Nowa nawierzchnia została wykonana z kostki betonowej typu POLBRUK.
Prace obejmowały odcinek o długości 410 metrów i szerokości 2,1 metra, a ich koszt wyniósł około 360 tysięcy złotych.