Wyniki Wyborów Sołeckich w Gminie w dniach 7-10.06.2024 r.
Kontynuując cykl wyborów sołeckich w naszej gminie, w ostatnich dniach przeprowadzone zostały kolejne głosowania. Cieszymy się, że możemy ogłosić, iż wszyscy dotychczasowi sołtysi zostali ponownie wybrani na swoje stanowiska, co świadczy o zaufaniu i wsparciu, jakim obdarzyli ich mieszkańcy. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim sołtysom oraz członkom rad sołeckich, życząc dalszych sukcesów w pracy na rzecz naszych sołectw. 

Oto wyniki wyborów w poszczególnych miejscowościach:

Wojcieszyn - 07.06.2024 r.
* Sołtyska: Andżelika Aaja-Idziak
* Rada Sołecka Wojcieszyna: Magdalena Lewińska, Teresa Kędzia, Krzysztof Zwierzak, Mirosław Zając, Tomasz Mazur

Wierzchy - 08.06.2024 r.
* Sołtys: Łukasz Hajdasz
* Rada Sołecka Sołectwa Wierzchy: Paulina Hajdasz, Julianna Jędrzejczyk, Leszek Jędrzejczyk, Jan Hoppe

Długołęka - 08.06.2024 r.
* Sołtys: Jacek Jankowski
* Rada Sołecka Długołęki: Agnieszka Gronowska, Kazimierz Ogrodowicz, Ania Zakrzewska, Jolanta Jankowska, Monika Szwajłyk

Lestkowo - 10.06.2024 r.
* Sołtys: Łukasz Tracz
* Rada Sołecka Lestkowa: Dominika Tracz, Inga Pabisiak, Krystyna Pabisiak, Gracjan Słomski

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w procesie wyborczym oraz ponownie kierujemy najlepsze życzenia wybranym sołtysom i radom sołeckim.