2021 09 21 pomorzeBurmistrz Robert Czapla informuje, że Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o. ze Szczecina oraz Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości z Koszalina realizują projekt pt. „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. jest osobą fizyczną w wieku 18-29 lat zamieszkującą województwo zachodniopomorskie oraz:
  -  jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy, która utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19 [np. pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp., przy czym utrata zatrudnienie nie mogła nastąpić z winy pracownika]
  lub
  -  jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy lub bierną zawodowo należącą do jednej z grup tj.: kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnością,
 2. deklaruje rejestrację działalności gospodarczej na obszarze woj. zachodniopomorskiego,
 3. nie jest Uczestnikiem w innym projekcie EFS,
 4. nie należy do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie jest wykluczona z możliwości udziału w projekcie.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?
W ramach projektu zapewniamy uczestnikom m.in.:

 1. szkolenie ABC Przedsiębiorczości przed rozpoczęciem działalności gospodarczej;
 2. wsparcie eksperta dotacyjnego w technicznym przygotowaniu biznesplanu;
 3. wsparcie finansowe nawet do 38 050,00 zł w tym:
  - 23.050,00 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz
  - do 2.500,00 zł/miesiąc wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy na pokrycie wydatków koniecznych do poniesienia w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej;
 4. obiad i serwis kawowy podczas szkoleń;
 5. materiały szkoleniowe;
 6. zwrot kosztu dojazdu na szkolenia.

CO MUSZĘ ZROBIĆ ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?
W terminie naboru, który jest publikowany na stronie http://dotacjepz.zgd.com.pl/rekrutacja/  należy złożyć Formularz rekrutacyjny dostępny na stronie http://dotacjepz.zgd.com.pl/dokumenty-do-pobrania/  poprzez jedną z form o których mowa w informacji o naborze lub REGULAMINIE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

PLANOWANE TERMINY NABORU:
WRZESIEŃ 2021/PAŹDZIERNIK 2021/LISTOPAD 2021

GDZIE UZYSKAM INFORMACJE O PROJEKCIE?
http://dotacjepz.zgd.com.pl/

BIURO PROJEKTU:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego
  ul. J. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 59 810 48 03
 2. Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
  al. Niepodległości 22 (2 piętro), 70-412 Szczecin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 517 663 672
 3. Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości
  ul. Zwycięstwa 42, 75-037 Koszalin
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 721 790 977