Kolejne środki pozyskane przez burmistrza na łagodzenie skutków pandemii COVID-19
W dniu 25 listopada br. burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pozyskując tym samym grant w kwocie 306 747 zł (100% dofinansowania) w ramach realizacji projektu pod nazwą POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem pozyskania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochrona dzieci przebywających w żłobkach, klubach dziecięcych, oraz placówkach edukacyjnych  prowadzonych przez Jednostki Samorządów Terytorialnych z terenu województwa zachodniopomorskiego . Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę ww. osób poprzez zapobieganie i ograniczenie skutków COVID-19.
W ramach wsparcia grantowego przewidziane są koszty zakupu środków ochrony osobistej, sprzętów, środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz poniesione inne wydatki związane z walką z COVID-19, wymagane przepisami prawa - w tym w szczególności zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Przewidziane w projekcie  działania związane z udzielaniem grantów mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. 

 

 Projektem objęte są wszystkie placówki edukacyjne i przedszkola prowadzone przez Gminę Nowogard.
Burmistrz zadbał aby wszystkie gminne placówki oświaty w Gminie Nowogard ( 10 szkół podstawowych, 3 przedszkola i II LO) otrzymały niezbędne wsparcie. Pozyskane pieniądze pokryją wydatki poniesione przez oświatę na walkę z Covid -19 począwszy od lutego tego roku, aż do końca grudnia. Przypomnijmy, iż zakupione zostały najpotrzebniejsze środki ochrony, w tym miniprzyłbice, maseczki ochronne, rękawice ochronne, fartuchy i kombinezony ochronne. Środki czystości w tym antybakteryjne mydła, płyny do dezynfekcji, dozowniki do płynów, a także lampy UV, osłony z pleksi i termometry bezdotykowe.
Projekt , dzięki któremu Burmistrz pozyskał ponad 300 tysięcy na sfinansowanie tych zakupów, zapewnił ochronę 2250 dzieciom – podopiecznym placówek, 321 nauczycielom i 140 pracownikom kadry niepedagogicznej. Liczby te obrazują skalę potrzeb i skalę udzielonej pomocy.

Ewa Brzykcy