2018/09/20_Wyszomierz_umowa
W czwartkowy wieczór (20 września br., o godz. 19.30), w remizie OSP Wyszomierz doszło do spotkania burmistrza Roberta Czapli z Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą. Głównym wątkiem tego spotkania było podpisanie umowy na dofinansowanie budowy świetlicy w Wyszomierzu ze środków unijnych. Umowa opiewa na finansowanie przez Marszałka nowogardzkiej inwestycji w wysokości 63,63%. To kolejne pieniądze unijne, które trafiają do naszej gminy. Świadkami tego wydarzenia byli nie tylko współpracownicy burmistrza i wicemarszałka, ale był również sołtys Długołęki Jacek Jankowski, który jako prezes Stowarzyszenia Jutrzenka (działającego również na terenie sołectwa Wyszomierz) wielokrotnie na różnych spotkaniach dopytywał burmistrza o świetlicę dla Wyszomierza, pamiętając te czasy, kiedy jego sołectwo nie miało w ogóle świetlicy. Obecni byli także mieszkańcy Wyszomierza, sołtys sołectwa Wyszomierz, Rada Sołecka oraz radni, a wśród nich m.in. radni powiatowi Kazimierz Lembas i Jerzy Jabłoński.


Burmistrz pozyskał dofinansowanie dla jednostek OSP
W środę 25 lipca br. w Szczecinie, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę, dzięki której Gmina Nowogard otrzymała dotację z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie i urządzenie ratownictwa medycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Pozyskaliśmy kolejne pieniądze na rzecz naszej Gminy. W tym przypadku jest to niemal 45 tys. zł, które trafią do naszych jednostek OSP – mówi Burmistrz Nowogardu. 

Dzięki środkom, jednostki zostaną wyposażone w sprzęt medyczny, który może być wykorzystany w czasie akcji ratunkowych przy między innymi zdarzeniach drogowych.

(bs)

2018/04/18_Sciezka_dofinansowanie
W dniu 23 października 2017r, burmistrz Robert Czapla, podpisał wniosek o dofinansowanie budowy ścieżki dookoła Jeziora Nowogardzkiego, które zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim.

W dniu 28 marca br., do burmistrza Roberta Czapli wpłynęło pismo od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z informacją, że istnieje możliwość dofinansowania budowy ścieżki dookoła jeziora z funduszy unijnych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, i czy my, jako Gmina, chcemy z tych środków skorzystać.

4 kwietnia br., burmistrz Robert Czapla, potwierdził w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie chęć skorzystania z zaproponowanego dofinansowania unijnego.

sciezka dofinansowanieJak poinformował nas skarbnik Marcin Marchewka, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia br. (poniedziałek), przyznał Gminie Nowogard dofinansowanie inwestycji pn. Budowa ścieżki rekreacyjnej dookoła Jeziora Nowogardzkiego w wysokości 2.807.115 zł.

wniosek wiejskieW środę 5 lipca 2017 r. Burmistrz Robert Czapla podpisał wniosek o dofinansowanie projektu, dzięki któremu mieszkańcy: Krasnołęki, Długołęki, Olchowa, Lestkowa, Miętna Wołowca i Sikorek mają szanse na kolejne inwestycje w swoich miejscowościach.

Projekt dotyczy inwestycji turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych, i tak: