b_260 _ 192_16777215_0_0_images_2019_05_24_Racibora_umowa_IMG_0393.jpgW trosce o ochronę środowiska, w dniu 12 maja 2020 r. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie utylizacji odpadów powstających z działalności rolniczej.
Problem z tego typu odpadami wiąże się głównie z tym, że nie są on uznawane za odpady komunalne. Jak określa ustawa o odpadach, to na rolniku, jako wytwórcy odpadów (w postaci np. folii) ciąży obowiązek zagospodarowania ich zgodnie z przepisami prawa (art. 22 ustawy o odpadach). Wcześniej często to pracownicy firm specjalizujących się w utylizacji odpadów odbierali bezpośrednio tego typu śmieci od rolników.
Co więcej, Chiny przestały skupować m.in. folie rolnicze z krajów UE, co doprowadziło do nadpodaży tych tworzyw sztucznych i wzrost kosztów ich utylizacji.
Aby temu przeciwdziałać, wdrożono pilotażowy ogólnopolski program „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
W okresie listopad/grudzień 2019 r., Urząd Miejski w Nowogardzie prowadził nabór deklaracji od zainteresowanych tematem rolników, aby określić ilość odpadów znajdujących się na terenie gminy, które miałyby zostać objęte programem.
W efekcie zebrano deklaracje na usunięcie blisko 270 ton odpadów z działalności rolniczej - folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Na tej podstawie Burmistrz Nowogardu złożył w NFOŚiGW w Warszawie wniosek o dofinansowanie na kwotę 135 000,00 zł (100% wartości projektu, bez udziału środków własnych gminy), który został pozytywnie oceniony przez zarząd i skierowany do realizacji na podstawie stosownej umowy.
Dzięki temu, już w najbliższym czasie zostanie dokonany wybór podmiotu odpowiedzialnego za odbiór oraz poddanie odpadów odzyskowi lub unieszkodliwieniu oraz wyznaczenie miejsca i terminów ich zbiórki.

Burmistrz pozyskał pieniądze na remont ulicy TopolowejW środę 18 września br. burmistrz Robert Czapla wraz z skarbnikiem Marcinem Marchewką udali się do Starostwa Powiatowego w Goleniowie na spotkanie z Wojewodą Zachodniopomorskim. Wizyta miała na celu oficjalne podpisania umowy na przekazanie pieniędzy, które zostały pozyskane przez burmistrza Roberta Czaplę ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 861.238,97 złotych. Są to pieniądze, które zostaną wykorzystane na remont ulicy Topolowej. Gmina Nowogard przeznaczy na to zadanie z własnych środków ponad 226 tysięcy złotych.

Robert CzaplaW związku ze zdarzeniami losowymi (pożarów budynków mieszkalnych), które dotykają mieszkańców naszej gminy, w dniu 01.07.2019r Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał już kolejne umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim p. Tomaszem Hinc w sprawie przyznania dodatkowej dotacji celowej na rzecz trzech rodzin poszkodowanych w pożarze. Pomoc finansowa będzie przeznaczona na odbudowanie, remont czy też zakup sprzętu utraconego w pożarze.

 images/2019/05/31_Podpisanie_umow/
Piątek, 31 maja br. był ważnym dniem dla Nowogardu i Osowa. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla gościł w Urzędzie Miejskim Stanisława Wziątka – Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. W obecności lokalnych mediów, podpisano dwie umowy, dzięki którym Gmina Nowogard otrzyma blisko półtora miliona złotych dofinansowania. Pierwsza z nich, dotyczy dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie. - Dziękujemy za dostrzeżenie Gminy Nowogard i jej potrzeb. Ochotnicza Straż Pożarna w Osowie wpisana jest do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. Z powodu pożaru remizy jednostka ta musiała być z niego wyłączona. Dlatego złożyliśmy do pana Marszałka i Zarządu Województwa wniosek o dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Osowie na zakup wozu gaśniczego w kwocie 964.801 zł. Nasz wkład własny wyniesie około 170 tys. zł. Dzięki temu strażacy z OSP Osowo otrzymają tak bardzo potrzebny samochód ratowniczo – gaśniczy – mówił Burmistrz Robert Czapla.