Możliwość uzyskania dofinansowania z Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego

W związku z możliwością pozyskania przez Burmistrza Nowogardu Roberta Czaplę dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na dotację do wymiany pieców zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców do zgłoszenia chęci udziału w programie.
Uczestniczyć w nim będą mogły osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania nieruchomością. Likwidacji podlegać może wyłącznie źródło ciepła oparte o spalanie węgla.
Zgłoszenia dostępne są:

  • w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5,
  • w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207,
  • na stronie internetowej: www.nowogard.pl.

Deklaracje chęci udziału w programie należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 z dopiskiem ,,Wydz. GKMiOŚ – dotacja do wymiany pieca” w terminie do 26 kwietnia 2019 r.
Zgłoszenia muszą być dokonane przed wymianą pieca.
Zgłoszenie chęci wymiany pieca nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. Będzie ono możliwe dopiero po przyznaniu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Więcej informacji udziela Pani Magdalena Bednarek, Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207, tel. 91 39 26 239, w godzinach 7:30-15:30.

Magdalena Bednarek