Termomodernizacjęabudynków jednorodzinnychW dniu wczorajszym (3 września br.) Burmistrz Nowogardu Robert Czapla złożył w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego, Działanie 2.14 ,,Poprawa jakości powietrza” oraz Działanie 2.15 „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych”. 
W terminie od początku kwietnia do końca czerwca prowadzony był nabór zgłoszeń do ww. programów. Chęć udziału w projekcie wymiany pieców zadeklarowało 20 mieszkańców. Termomodernizacją zainteresowanych było 10 osób. W imieniu tych mieszkańców burmistrz złożył wniosek o dofinansowanie na kwotę na 616 tys. zł (143 tys – wymiana pieców i 473 tys. - termomodernizacja). Rozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski będzie miało miejsce w grudniu.
Informujemy po podpisaniu umowy ponownie będzie możliwość złożenia deklaracji przez mieszkańców co do wymiany pieców lub termomodernizacji.

Informacja programach:
https://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/215-Termomodernizacja-budynkow-jednorodzinnych%E2%80%93Zachodniopomorski-Program-Antysmogowy
https://rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/ant-4

Program dofinansowania do wymiany kotłów węglowych
Dofinansowanie będą mogli otrzymać:

 • właściciele domów jednorodzinnych,
 • właściciele mieszkań w domach wielorodzinnych,
 • najemcy mieszkań

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły otrzymać 7 500 zł - na wymianę starego źródła ciepła opartego
o spalanie węgla
(kwota ryczałtowa określona na jedno gospodarstwo domowe) na nowe, niskoemisyjne źródło.

Program dofinansowania do termomodernizacji domów jednorodzinnych
W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania właściciele domów jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Nowogard będą mogli otrzymać:

 • 25 000 zł - na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.
  Zakres częściowej modernizacji: izolacja cieplna ścian (w tym m.in. stolarki okiennej i drzwiowej) oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
 • 50 000 zł - na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz
  z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla
  i zastąpienie likwidowanego źródła ciepła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej.
  Zakres pełnej termomodernizacji:izolacja cieplna ścian (w tym m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), stropodachu, podłogi (w tym również dachu) oraz modernizacjainstalacji centralnego ogrzewania.

Andrzej Sawicki