2022 01 17 azbestBurmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, że w imieniu mieszkańców Gminy Nowogard zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.
W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła pokryć do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Istnieje również możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych.

Kto może złożyć wniosek?
O demontaż i odbiór azbestu mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, a także fundacje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, Rodzinne Ogrody Działkowe.

Gdzie się zgłosić?
Aby ubiegać się o demontaż i odbiór wyrobów azbestowych należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.

USUWANIE AZBESTU W 2021 ROKUKolejny rok programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard zakończony sukcesem.
Od roku 2013 Burmistrz Nowogardu Robert Czapla z powodzeniem realizuje program usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Pozyskiwane dotacje na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pozwalają skutecznie zmniejszać ilość wyrobów zawierających azbest występujących na terenie naszej gminy.

W dniu 11 października 2021 r. Burmistrz Nowogardu podpisał umowę z wykonawcą wyłonionym w procedurze zamówienia publicznego- firmą Eco-Pol Sp. zo.o. z Pruszcza, która dokona demontażu, odbioru i utylizacji eternitu z terenu gminy Nowogard.

Do tej pory z pomocy w usunięciu azbestu skorzystało 124 mieszkańców naszej gminy. Łącznie usunięto 541,8998 ton azbestu(29938,1 m2). Jest to połowa zinwentaryzowanej ilość znajdującej się w gminie Nowogard. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, którzy posiadają na swojej nieruchomości wyroby zawierające azbest do skorzystania z pomocy oferowanej przez Gminę.

Wszystkim nam zależy, aby ten szkodliwy dla zdrowia wyrób zniknął z naszego sąsiedztwa. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 zobowiązuje wszystkich do pozbycia się do roku 2032 całości azbestu z naszego kraju.

Wychodząc naprzeciw wszystkim niedogodnościom, w trosce o zdrowie mieszkańców, Burmistrz Nowogardu Robert Czapla, zaprasza do skorzystania z pomocy w pozbyciu się wyrobów zawierających azbest.

„Gmina Nowogard informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

Wydział GKMiOŚ
Anna Stokłos

Azbest - 2021rBurmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, że w imieniu mieszkańców zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła pokryć do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Istnieje również możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych.

Kto może złożyć wniosek?

O demontaż i odbiór azbestu mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, a także fundacje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, Rodzinne Ogrody Działkowe.

Gdzie się zgłosić?

Aby ubiegać się o demontaż i odbiór wyrobów azbestowych należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Wnioski dostępne są:

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą do 30 maja 2021 r.

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Demontaż i odbiór eternitu będzie możliwy wyłącznie po uzyskaniu na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  2. Jeżeli WFOŚiGW przyzna naszej gminie środki finansowe to odbioru, transportu
  3. Koszty zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku, gmina nie udziela dofinansowania w tym zakresie.
  4. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ,,Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard”, dostępnym na www.nowogard.pl w zakładce UWAGA! AZBEST oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
  5. Demontaż pokryć dachowych z istniejących obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym wymaga zgłoszenia robot budowlanych w Starostwie Powiatowym
  6. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie
  7. Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu mogą składać także przedsiębiorcy,w zakładce UWAGA AZBEST.
  8. na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie www.wfos.szczecin.pl
  9. w Goleniowie. Kopię zgłoszenia z zaświadczeniem lub adnotacją o braku sprzeciwu ze strony Starostwa należy dołączyć do składanego wniosku.
  10. i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wyłoniona przez Burmistrza Nowogardu w trybie zapytania ofertowego.

UWAGA! Dotychczas złożone do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie zachowują swoją ważność, nie ma potrzeby składania wniosku ponownie.

Szczegółowych informacji i pomocy przy poprawnym złożeniu wniosku udziela:

Pani Anna Stokłos - pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207, tel. 91 39 26 239, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.