Stawki na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny obowiązujące w 2021 roku

Aktualne druki informacji i deklaracji podatkowych, obowiązujące od 1 lipca 2019 roku można pobrać ze strony internetowej
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Nr XIX/116/15 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2015 roku:

  • DL-1 Deklaracja na podatek leśny doc, pdf
  • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości doc, pdf
  • DR-1 Deklaracja na podatek rolny doc, pdf
  • Informacja w sprawie podatku - osoby fizyczne doc, pdf