Trening systemu alarmowego

roc syreny Zawyją syreny

Działając na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak BZK-2.642.3.2021.JM w sprawie przeprowadzenia treningu funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie województwa, zgodnie z § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów o tych sprawach (Dz. U. Z 2013, poz. 96) w dniu 1 sierpnia br. o godzinie 17:00 przeprowadzony zostanie trening radiowego uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Nowogard, sygnał ciągły w okresie TRZECH MINUT

Data treningu syren alarmowych, wyznaczona na 1 sierpnia, to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W ten sposób, jak co roku, chcemy uczcić pamięć poległych podczas powstańczych walk w 1944 r. w Warszawie.

BURMISTRZ NOWOGARDU
Robert CZAPLA
Szef Obrony Cywilnej Gminy Nowogard

Wakacje a bezpieczeństwo dzieci na wsi

bhp roln 

Młody Czytelniku
Każdego roku na wsi dochodzi do wielu tragicznych wypadków. Ulegają im zarówno dorośli, jak i dzieci. Najczęściej zdarzają się przy pracach polowych, zwłaszcza w okresie żniw, ale także podczas różnych zajęć gospodarskich. Dla Ciebie szczególnie niebezpieczne jest wykonywanie prac na polu i w gospodarstwie takich, które przeznaczone są wyłącznie dla dorosłych. Dużym zagrożeniem jest nawet przebywanie w pobliżu pracujących maszyn i urządzeń rolniczych. Zwierzęta hodowane w większości gospodarstw, choć domownikom znane z imienia, także bywają groźne, jeśli obchodzić się z nimi niewłaściwie. Na wsi częściej niż w innych skupiskach ludzkich zdarzają się powodzie i pożary. Jeśli mieszkasz na wsi, być może przyzwyczaiłeś się już do wielu zagrożeń, ale pamiętaj, że

Czytaj więcej: Wakacje a bezpieczeństwo dzieci na wsi

Bezpieczeństwo na akwenach wodnych

roc kompiel
BEZPIECZEŃSTWO OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH WODNYCH

WAŻNE INFORMACJE !!!

TELEFONY ALARMOWE
112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
999 – Pogotowie
998 – Straż Pożarna
997 – Policja

Zasady bezpiecznej kąpieli
Zanim wejdziesz do wody:

 • wybierz bezpieczne miejsce, najlepiej strzeżone - nie wolno pływać na szlakach wodnych i  w pobliżu urządzeń hydrotechnicznych
 • sprawdź, czy w pobliżu są osoby, które w razie problemów mogą pomóc lub zawiadomić  ratowników
 • w wodzie zanurzaj się stopniowo, nie skacz do wody prosto z plaży - różnice temperatur    między nagrzanym ciałem a wodą mogą być znaczne, w wyniku szoku termicznego może     ustać akcja serca
 • nie skacz do wody jeśli nie sprawdziłeś wcześniej dna, nawet jeśli robiłeś to dawniej, od tamtej pory na dnie mogły znaleźć się niebezpieczne przedmioty
 • nigdy nie kąp się pod wpływem alkoholu
 • nie pozwalaj dzieciom, szczególnie młodszym niż 7 lat, na samodzielne kąpiele; dzieci łatwiej    ulegają panice, mają również mniej siły i doświadczenia, by walczyć np. z silnym nurtem

Czytaj więcej: Bezpieczeństwo na akwenach wodnych

Zalety pływania

plywak 

Zalety pływania:

 • jest dyscypliną dla wszystkich: niemowląt i dziadków, zdrowych i niepełnosprawnych;
 • zwiększa wytrzymałość i koordynację ruchową;
 • poprawia pracę serca i płuc, dzięki czemu utleniona krew lepiej krąży w całym organizmie;
 • aktywizuje więcej mięśni niż jakikolwiek inny sport.

  Każdy człowiek ma naturalną zdolność do utrzymywania się na powierzchni wody, należy tylko nauczyć się spokojnie i regularnie oddychać.
  Poradnik nauki pływania> Ćwiczenia do nauki pływania, + inne > ćwiczenie-1, ćwiczenie-2, ćwiczenie-3, ćwiczenie-4

Bądź przygotowany na upały!!!

roc upalyUPAŁY Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu może spowodować uraz termiczny. Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom, poznaj objawy i bądź gotów do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania.

Czytaj więcej: Bądź przygotowany na upały!!!

Podkategorie