Szanowni Państwo
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błotnie zaprasza do składania ofert na wolne stanowiska
Termin składania ofert do 31.08.2023 r. godz: 9:00
Szczegółowe informacje na stronie bip.nowogard.pl

Szanowni Państwo
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Referent w wydziale Inwestycji i Remontów
Termin składania ofert do 24.08.2023 r.
Szczegółowe informacje na stronie bip.nowogard.pl

Wierzbięcin, 08.08.2023r.

OFERTA PRACY
SZKOŁA PODSTAWOWA w WIERZBIĘCINIE
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie zatrudni na czas określony od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.08.2024 r. nauczyciela na stanowisku:

- Nauczyciela chemii w wymiarze 4 godzin tygodniowo,
Nauczyciela informatyki w wymiarze 5 godzin tygodniowo,
- Nauczyciela WDŻ w wymiarze 2,5 godzin tygodniowo,
- Psycholog szkolny w wymiarze 8,25 godzin tygodniowo,

Wymagane dokumenty:

  • Podanie;
  • CV;
  • Kopie dyplomów potwierdzające kwalifikacje na ww. stanowisko (zgodnie z rozporządzeniem MEN z dn. 01 sierpnia 2017r.);
  • Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej i innych wymogach;
  • Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Wierzbięcinie w celu prowadzenia rekrutacji na ww. stanowiska.

Oferty pracy z dokumentacją należy składać w terminie do dnia 11sierpnia 2023 r. - godz. 11:00 w sekretariacie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół – ZEAS, ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard z dopiskiem na kopercie: „OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIERZBIĘCINIE – nauczyciel ...

Józef Korkosz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie

Szanowni Państwo
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce zaprasza do składania ofert na wolne stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Długołęce
Termin składania ofert do 22.08.2023 r.
Szczegółowe informacje na stronie bip.nowogard.pl