Informuję, iż uchodźcy przybywający z Ukrainy
nie posiadający miejsca pobytu (noclegu) są proszeni o niezwłoczne zgłoszenie się
do Punktu rejestrowego znajdującego się w Szczecinie przy Alei Piastów 40a

gdzie znajdą wytchnienie oraz precyzyjne informacje (skierowanie) dotyczące
ich dalszego pobytu na terenie Polski.
Zarejestrowanie się w wyżej wymienionym miejscu jest warunkiem koniecznym!

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla