Szanowni Mieszkańcy Karska,

Budowa kanalizacji w Karsku planowana była już w roku 2012. Jednak te prace znacznie się opóźniły i dopiero teraz, po wyłonieniu operatora wodno-kanalizacyjnego w naszej Gminie i wybudowaniu sieci kanalizacyjnej w Warnkowie, można było ponownie wrócić do tej sprawy.

W roku ubiegłym w Karsku odbyły się konsultacje i wówczas większość z Państwa opowiedziała się za budową kanalizacji w Karsku. Inwestycja ta uwzględniona została więc w umowie partnerstwa publiczno - prywatnego, którą Gmina podpisała ze spółką PUWiS. Obecnie trwają prace projektowe, natomiast budowa przewidziana jest w latach 2019 i 2020. Można powiedzieć, że wola mieszkańców została zrealizowana.

Niestety jednak ostatnio lokalna prasa (Dziennik Nowogardzki) wyraziła opinię, że: (...) potrzeby w Ptaszkowie powinny być priorytetem, przed kanalizacją w Karsku (...) (...) brak sieci kanalizacyjnej w Karsku nikomu tam specjalnie nie przeszkadza, nawet inwestorom, którzy budują tam intensywnie nowe domy. Wystarczy więc aby burmistrz zmienił w wykazie dla realizacji przez PUWiS inwestycję w Karsku na inwestycję w Ptaszkowie. Podobną opinię wyraził na jednej z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie radny Krata, który wnosił o to, aby w miejsce kanalizacji w Karsku wykonać wodociąg do między innymi Ptaszkowa.

W związku z tym postanowiliśmy jeszcze raz zadać mieszkańcom Karska pytanie w tej sprawie:

  • Czy jesteś za wybudowaniem kanalizacji w Karsku?
  • Czy jesteś przeciw budowie kanalizacji w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa?

W dniach 22-23 marca 2018 r., zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne w tej sprawie. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie badań ankietowych, przez upoważnione do tego osoby. Wyniki tych konsultacji będą miały charakter ostateczny i nie będziemy już więcej do tego tematu wracać. Szczegóły na stronie BIP

PRESS GLASS - to pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

SZKODY W UPRAWACHBurmistrz Robert Czapla informuje, że rolnicy, którzy w wyniku niekorzystnych zjawiska atmosferycznych w tym deszczy, nawałnic lub gradu, które wystąpiły w miesiącu lipcu, odnotowali straty w uprawach, mogą ubiegać się o pomoc.

Dotychczas do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie wpłynęło 87 wniosków, które zostały przekazane komisji, powołanej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w celu oszacowania powstałych strat. Kolejne środki pomocowe, według informacji Wojewody Zachodniopomorskiego, mają być uruchamiane w miarę potrzeb.

Dlatego rolnicy, którzy nie złożyli jeszcze wniosków, mogą to uczynić nadal w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, przy placu Wolności 1, w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (piętro 2).

Wszelkich informacji udziela Ewa Jakubcewicz tel. 91 39 26 226, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30. (ps)