Krzysztof Saniuk pełnomocnikiem burmistrza ds. wsparcia Rady Seniorów
W dniu wczorajszym burmistrz Robert Czapla w towarzystwie prezydium Rady Seniorów: Renaty Stasiak – Wiceprzewodniczącej oraz Marii Dembińskiej – Sekretarza powołał na stanowisko pełnomocnika ds. wsparcia Rady Seniorów Krzysztofa Saniuka.
Krzysztof Saniuk był mocno zaangażowany w powstanie Rady Seniorów jednak ze względu na swój młody wiek nie mógł wejść do Rady dlatego burmistrz doceniając jego wkład w powstanie Rady Seniorów postanowił powołać jego osobę na ww. stanowisko aby wykorzystując jego zaangażowanie i doświadczenie mógł koordynować sprawy seniorów i pomagać środowiskom senioralnym z naszej gminy uzyskać potrzebne informacje czy też zorganizować planowane przedsięwzięcia wspólnie z Urzędem Miejskim.