2024 04 18 burmistrz

17 kwietnia 2024 roku Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę o udzielenie wsparcia finansowego na 2024 rok w wysokości 40 500.00 zł. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Warunkiem do otrzymania pomocy finansowej jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.
Po spełnieniu wymagań wsparcie otrzymają:
1) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie – Oddział Przedszkolny na kwotę 1 500 zł
2) Szkoła Podstawowa w Błotnie – Oddział Przedszkolny na kwotę 1 500 zł
3) Szkoła Podstawowa w Długołęce – Oddział Przedszkolny na kwotę 1 500 zł
4) Przedszkole Publiczne nr 3 w Nowogardzie na kwotę 3 000 zł
5) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie na kwotę 12 000 zł
6) Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie na kwotę 12 000 zł
7) Szkoła Podstawowa w Błotnie na kwotę 3 000 zł
8) Szkoła Podstawowa w Długołęce na kwotę 3 000 zł
9) Szkoła Podstawowa w Żabowie na kwotę 3 000 zł
Otrzymane środki szkoły i oddziały przedszkolne przeznaczą na zakup lektur szkolnych , literatur piękna, książki będące nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, książki obrazkowe i elektroniczne, oraz szafę na dokumenty biblioteczne.
Uzyskane pieniądze z programu pozwolą placówkom oświatowym zakupić nowości wydawnicze, które poszerzą chęć do czytania, zwiększą doświadczenia językowe dziecka, wzbogacą słownictwo, nauczą wyrażać myśli, oraz rozwiną sposoby mówienia. Im większy zasób słów tym łatwiejsze wyrażanie własnego zdania, oraz lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb.

Referat Edukacji
Jowita Kogut