I sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie
Na dzisiejszej, pierwszej po wyborach, sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie, odbyło się ślubowanie nowo wybranych radnych, zaprzysiężenie burmistrza Michała Wiatra oraz wybór Przewodniczącej Rady Miejskiej, którą została Agnieszka Biegańska- Sawicka, mająca duże doświadczenie samorządowe, bowiem pełniła funkcję radnej Rady Miejskiej w Nowogardzie m.in. w pierwszej jej kadencji, była Burmistrzem Nowogardu (w okresie, gdy to Rada wybierała spośród siebie osobę burmistrza) oraz pełniła do 2018 roku funkcję Sekretarza Gminy Nowogard.

Sesję rozpoczął radny Wojciech Włodarczyk, który jako najstarszy wiekiem radny, obecny na sesji, poprowadził ją do czasu wyboru przewodniczącego rady. Zanim doszło do wyboru nowego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie, miało miejsce zaprzysiężenie nowo wybranego Burmistrza Nowogardu Michała Wiatra, który otrzymał od ustępującego burmistrza Roberta Czapli symboliczny klucz do miasta. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji