Szanowni Państwo
Burmistrz Nowogardu ogłasza  pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 miasta Nowogard z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 3
Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 11:00
Szczegółowe informacje na stronie bip.nowogard.pl

Szanowni Państwo
Burmistrz Nowogardu ogłasza  pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż udziału 1/8 części w działce nr 40/1, obręb 2 miasta Nowogard przeznaczeniem pod budowę garażu nr 7
Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godz. 13:00
Szczegółowe informacje na stronie bip.nowogard.pl