zakup weglaSzanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy o złożeniu przez Gminę Nowogard zamówienia na dostawę węgla zakupionego po preferencyjnych cenach. Z deklaracji uzyskanych od służb Wojewody Zachodniopomorskiego oraz spółki Skarbu Państwa – Węglokoks S.A. można spodziewać się szybkiej realizacji dostawy.

Po uzyskaniu informacji o awizacji dostawy wraz z wybranymi przez Państwa składami węgla poinformujemy o możliwości odbioru paliwa.

Wszystkich Państwa zainteresowanych zakupem węgla po preferencyjnej cenie 2000 zł za jedną tonę zapraszamy do siedziby Ośrodka Pomocy Rodzinie  ul. 3 maja 6b
w Nowogardzie w godzinach 7.30 – 15.30. Informacje udzielane są pod nr tel. 913925268.

Na miejscu, po zweryfikowaniu wniosku z Ewidencją Emisyjności Budynków otrzymacie Państwo potwierdzenie złożenia wniosku. Wówczas należy dokonać wpłaty za węgiel na nr rachunku bankowego 48 1240 6292 1111 0011 2114 6008 i kontaktować się z jednym z wybranych składów węgla realizujących wraz z gminą sprzedaż, są to:

  • PPHU ”Elas” Elżbieta Krukowska, NIP 8561230948 (ul. Boh. Warszawy 34 w Nowogardzie);
  • PPUH "EDBA" Edward Gwiazdowski w spadku, NIP 8561376184 (ul Nadtorowa 12 w Nowogardzie);
  • COALTEAM Sebastian Fasuła, NIP 8571902556 (Orzechowo).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przysługująca do zakupu na warunkach preferencyjnych ilość węgla na jedno uprawnione gospodarstwo domowe wynosi:

  1. w okresie do 31 grudnia 2022r. – 1 500 kg;
  2. w okresie od 1 stycznia 2023- 15 kwietnia 2023r. -1 500kg;

w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu powiększa limit z 2022r.

Wypełniając wniosek prosimy o zaznaczenie preferowanego rodzaju węgla:

  • Groszek
  • Orzech

oraz wybranego składu węgla.

 Sekretarz gminy Paweł Juras

załącznik