2022 10 17 AZBESTGmina Nowogard informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn.:” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard”, które pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Szczecinie”. Z pomocy skorzystało w tym roku 16 mieszkańców naszej gminy.

Łącznie z terenu gminy Nowogard usunięto 79,06 ton niebezpiecznego dla zdrowia azbestu.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Burmistrz Nowogardu zachęca do utylizacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się jeszcze na terenie naszej gminy.

Anna Stokłos
Wydział GKMiOŚ