Od maja 2019 roku nieprzerwanie trwa Program Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli
pn. „Zdrowe Powietrze w Nowogardzie”. Od początku trwania programu podpisanych zostało
237 umów na podstawie których wypłacono dofinansowania na łączną kwotę 477.656,99 zł.

W związku z rosnącymi kosztami życia, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Burmistrz Nowogardu Robert Czapla podjął decyzję o zwiększeniu kwot dofinansowań dla osób korzystających z programu. Od stycznia 2024 roku kwota dofinansowania dla domów jednorodzinnych i mieszkań wyniesie 50% poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 5 tys. złotych, a dla domów wielorodzinnych posiadających wspólną kotłownię kwota dofinansowania to 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 10 tysięcy złotych.

Przypominamy, że z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy naszej gminy, będący najemcą, właścicielem lub współwłaścicielem domu czy mieszkania, posiadający tzw. „kopciucha”.

Wnioski należy składać po 15 stycznia 2024 roku.

Krok 1. Skąd wziąć wniosek?
- z Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, pok. nr 5 (parter), Plac Wolności 5 pok. nr 202,
- ze strony internetowej www.nowogard.pl (zakładka Zdrowe Powietrze w Nowogardzie).

Krok 2. Co dołączyć do wniosku?
- kserokopię dowodu osobistego,
- oświadczenie, że jest się właścicielem nieruchomości, a w przypadku współwłasności zgodę pozostałych współwłaścicieli (wzory dostępne na stronie w zakładce Zdrowe Powietrze
w Nowogardzie),
- pozostałe dokumenty wskazane na formularzu wniosku.

Krok 3. Jak będą wyglądały formalności?
- złożenie wniosku (wniosek składamy w pok. nr 5 na parterze),
- sprawdzenie wniosku przez komisję do spraw dotacji,
- wizja lokalna pod wskazanym we wniosku adresem (pracownik Urzędu telefonicznie powiadomi o terminie wizji),
- podpisanie umowy,
- wymiana pieca,
- złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi dokumentami (faktura, rachunek),
- ponowna wizja lokalna,
- wypłata dotacji.

UWAGA- nie rozpoczynaj wymiany pieca przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy

Kto może złożyć wniosek?
- właściciele lub współwłaściciele domów i mieszkań, najemcy za zgodą Zakładu Budynków Komunalnych oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

Na co można otrzymać pieniądze?
- na zakup fabrycznie nowych kotłów gazowych, kotłów na olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, kotłów na biomasę lub paliwa stałe co najmniej 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012,
- na zakup elementów związanych z owym systemem ogrzewania (np. pompy, rury, zawory).

Ile pieniędzy w ramach dotacji można otrzymać?
- 5 tys. dla domów jednorodzinnych i mieszkań,
- 10 tys. dla domów wielorodzinnych posiadających wspólną kotłownię.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski
w Nowogardzie, Justyna Wiącek, Plac Wolności 5, pok. 202 tel. 91 39 26 238,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.nowogard.pl/zdrowe-powietrze-w-nowogardzie

Justyna Wiącek