Lokalny Plan Rewitalizacji

Gmina Nowogard przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR). Jest to jeden z ważniejszych dokumentów w kontekście obecnego okresu programowania UE. Jest również warunkiem umożliwiającym aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopolskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału w najbliższym spotkaniu poświęconym rewitalizacji. Podczas warsztatu omówimy założenia rewitalizacji, przedstawimy wyniki prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się 17 października 2017 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Nowogard pl. Wolności 1 (sala sesyjna), po spotkaniu zapraszamy na Spacer Studyjny po wyznaczonym fragmencie obszaru rewitalizacji, gdzie wspólnie przeanalizujemy problemy obszaru i zastanowimy się na możliwymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

Liczymy na Państwa przybycie oraz aktywny udział w warsztatach i spacerze.

Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu