30 kwietnia 2012r. o godz. 10 w nowo wyremontowanej sali ślubów USC, odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, zastępcy Burmistrza Nowogardu Damiana Simińskiego, Burmistrza Heide Ulfa Stechera oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Naugarder Kreis z Berlina Pana Hansa Jürgena Prillwitza.

Wizyta delegacji z Heide i Berlina

Uczestnikami konferencji byli goście z Niemiec - przedstawiciele miasta Heide, stowarzyszenia Naugarder Kreis z Berlina.

Wizyta delegacji z miasta partnerskiego z Heide w Nowogardzie
W dniach 29 kwietnia-01 maja br. na zaproszenie Roberta Czapli – burmistrza Nowogardu oraz Antoniego Bielidy - przewodniczącego Rady Miejskiej przebywała w naszym mieście 6-osobowa delegacja z miasta partnerskiego z Heide w Niemczech. Goście uczestniczyli w poszczególnych punktach programu „Majówki” oraz wraz z drugą delegacją ze Stowarzyszenia „Naugarder Kreis e.V.” z ulicy Nowogardzkiej z Berlina  w uroczystości wręczenia honorowych wyróżnień „Laur Cisowy”. Ważnym punktem wizyty było wzajemne przekazanie książek i podręczników. Burmistrz Nowogardu przekazał zebrane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowogardzie, książki w języku polskim do nowo utworzonego działu językowego w bibliotece w Heide natomiast pani Telse Schirk, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Heide, podarowała  naszej bibliotece szereg pozycji książkowych w języku niemieckim. Od października br. w Heide rozpocznie się kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Heide organizowany przez szkołę językową Volkshochschule. Organizatorzy kursu i nowo zorganizowanego działu w bibliotece zgłosili jeszcze zapotrzebowanie na nasze książki.

Zwracamy się z serdeczną prośbą do mieszkańców miasta i gminy Nowogard, którzy posiadają w swoich zbiorach książki w języku polskim, przede wszystkich książeczki dla dzieci oraz powieści dla dorosłych (zwłaszcza kryminalne) i chcieliby przekazać je miastu partnerskiemu Heide, o przyniesienie ich do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, do Biura Obsługi Interesanta (BOI), pok. nr 5, Plac Wolności 1, do dnia 25 maja 2011r. (środa) do godz. 15.30.
 
Z miastem Heide współpracujemy od 15 lat. W tym roku w bibliotece Stadtbücherei Heide utworzony jest nowy dział języka polskiego. Od października br. rozpocznie się kurs języka polskiego dla dzieci i dorosłych z miasta Heide, organizowany przez szkołę językową Volkshochschule. Organizatorzy przedsięwzięć zwrócili się do nas, miasta partnerskiego, z prośbą o pomoc w zebraniu książek, które pomogą w nauczaniu języka polskiego. W zamian za to władze Heide przekazały nam kilkadziesiąt pozycji książek w języku niemieckim w czasie ich pobytu w dniach 29 kwietnia – 01 maja br.
 
Wszelkich informacji udziela: Krystyna Dwornik, Wydział Rozwoju Lokalnego i Funduszy, tel. 91 39 26 233.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla