pozar lasu Co każdy powinien wiedzieć o zagrożeniu pożarowym lasu
W okresie największego zagrożenia pożarowego, tj. od 1 kwietnia do 31 października, często wystarczy iskra, aby spłonęło kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów lasu.
Lasy w Polsce charakteryzują się wysokim zagrożeniem pożarowym. Średnio w roku powstaje około 3,5 tysiąca pożarów na powierzchni ponad 5 tys. ha. Ludzie odpowiadają za ponad 90% pożarów lasu. Umyślne podpalenia, wczesnowiosenne wypalanie roślinności, nieostrożność z ogniem - to tylko niektóre przyczyny powstawania pożarów lasu.

Zagrożenie pożarowe lasu w różnych porach roku

 

Największe zagrożenie pożarowe lasu występuje w okresie wczesnej wiosny i lata. Wczesną wiosną w lesie występują duże ilości łatwopalnych materiałów: opadłe listowie, chrust, sucha roślinność dna lasu. W miarę rozwoju roślinności runa leśnego, zagrożenie pożarowe lasu maleje. W miesiącach letnich trwa pełnia wegetacji roślin. Jednak, w wyniku silnego promieniowania słonecznego, zagrożenie pożarowe lasu może wzrosnąć. Utrzymujące się wysokie temperatury bez opadów powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu - wystarczy iskra aby spowodować pożar.

Okres jesienny z niższymi temperaturami i na ogół większymi opadami charakteryzuje się mniejszym zagrożeniem pożarowym. Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie pożarowe lasu w poszczególnych porach roku są warunki pogodowe. Od nich zależy podatność lasu na zapalenie. Największe znaczenie w ocenie zagrożenia pożarowego mają:

 

 • opady,
 • prędkość wiatru,
 • natężenie promieniowania słonecznego,
 • temperatura powietrza,
 • wilgotność powietrza.

Co to są stopnie zagrożenia pożarowego ?

Na podstawie wilgotności ściółki sosnowej, wilgotności powietrza oraz współczynnika opadowego leśnicy określają aktualny stopień zagrożenia pożarowego. W okresie od 1.04 do 31.10 pomiary dokonywane są codziennie i podawane do wiadomości Służb Leśnych a w okresie szczególnego zagrożenia pożarowego również do radia i telewizji. Wyróżnia się następujące stopnie zagrożenia pożarowego lasu:

 • 0 brak zagrożenia,
 • I zagrożenie małe,
 • II zagrożenie duże,
 • III zagrożenie katastrofalne.
  Po wystąpieniu 5 dniowego okresu, w którym wilgotność ściółki mierzona o godz. 9 była niższa od 10% nadleśniczy, dyrektor parku narodowego wprowadza zakaz wstępu do lasu.

  Zwróć uwagę na tablice informujące o zakazie i dostosuj się do niego, gdyż chodzi tu również o Twoje bezpieczeństwo.

 • Informacje o stopniach uzyskasz od leśniczego i znajdziesz na specjalnych tablicach,


  Bezpieczne zasady zachowania się w lesie
  1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m. od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar a w szczególności:
  - rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi (jeśli koniecznie chcesz rozpalić ognisko zawiadom leśniczego, wskaże on bezpieczne miejsce, gdzie mógłbyś to zrobić, pamiętaj jednak, że przy III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk w lesie jest zabronione).
  - wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  - palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
  2. Wchodząc do lasu, wcześniej jednak dowiedz się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu jaki obowiązuje w danym dniu, dostosuj się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.
  3. Nie wchodź na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
  4. Poruszaj się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi.

  P A M I Ę T A J !

  Wzniecić pożar lasu można bardzo łatwo o wiele trudniej go ugasić. W płomieniach giną zwierzęta i ludzie. Tylko Ty możesz temu zapobiec.

  Autor artykułu - Piotr Pieczyński
  Informacja o zagrożeniu pożarowego lasów w zachodniopomorskim > RDLP Szczecin - Zagrożenie pożarowe