2022 04 08 grantW dniu dzisiejszym, 8 kwietnia, br., Burmistrz Robert Czpla podpisał umowę na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE. Grant w wysokości ponad 150 tys. złotych został przyznany przez Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2021/2022.
Program dotyczy pomocy we wczesnym wykrywaniu wad rozwojowych i rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością oraz walkę z następstwami pandemii COVID – 19. Związane jest ot ze zorganizowaniem zajęć z zakresu pomocy psychologiczno i fizycznej. Organizowane będą między innymi zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcie dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne.
Termin realizacji projektu od 2 listopada 2021 do 23 czerwca 2022 roku. Do programu przystąpiły  cztery szkoły w Gminie Nowogard.

  • Szkoła Podstawowa nr 1 objętych wsparciem będzie 50 uczniów.
  • Szkoła Podstawowa nr 2 objętych wsparciem będzie 150 uczniów.
  • Szkoła Podstawowa nr 3 objętych wsparciem będzie 30 uczniów.
  • Szkoła Podstawowa nr 4 objętych wsparciem będzie 41 uczniów.

Łączna liczba dzieci objętych wsparciem 271.

Kwota przyznanego Grantu 150 746,40 zł., z czego z Budżetu Państwa 23 802,86 zł i z Unii Europejskiej 126 943,54 zł plus wkład własny Gminy 8 773,60 zł . Łączna ilość godzin realizowanych przez nauczycieli 1994 w tym:

  • prowadzenie porad i zajęć indywidualnych 254
  • prowadzenie porad i zajęć grupowych 1740

Andrzej Sawicki