2022 04 08 grantW dniu dzisiejszym, 8 kwietnia, br., Burmistrz Robert Czpla podpisał umowę na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE. Grant w wysokości ponad 150 tys. złotych został przyznany przez Regionalny Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2021/2022.
Program dotyczy pomocy we wczesnym wykrywaniu wad rozwojowych i rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością oraz walkę z następstwami pandemii COVID – 19. Związane jest ot ze zorganizowaniem zajęć z zakresu pomocy psychologiczno i fizycznej. Organizowane będą między innymi zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcie dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne.
Termin realizacji projektu od 2 listopada 2021 do 23 czerwca 2022 roku. Do programu przystąpiły  cztery szkoły w Gminie Nowogard.

2021 04 08 burmistrz sowa8 kwietnia br., Burmistrz Robert Czapla podpisał umowę na dofinansowanie wymiany oświetlenia w ramach ogólnopolskiego programu “Sowa”. Tak dużej inwestycji polegającej na wymianie oświetlenia ulicznego w Nowogardzie nie pamiętają nawet najstarsi mieszkańcy. Wielka inwestycja, która już niebawem wystartuje to efekt starań burmistrza Roberta Czapli w celu pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 1 mln 547 tys. zł. Za taką kwotę będzie można wymienić 680 lamp w całym mieście, wraz z szafkami oświetleniowymi i głównymi przewodami.

Obecnie oświetlenie miasta polega głównie na starych, montowanych w latach 70-80 lampach, których oprawy się psują, przewody się topią ze starości, tworzą się zwarcia w łączach biegnących pod ziemią. Nocą w mieście panują egipskie ciemności, a w dzień, ku zdziwieniu mieszkańców lampy się świecą. Świecą się ponieważ serwis, aby wykryć usterkę, musi zapalić oświetlenie w całym mieście, żeby naprawić pojawiające się awarie.
Bez wątpienia miasto potrzebuje nowego oświetlenia, wymiany starych opraw, słupów, całych lamp, przewodów, całej nowej infrastruktury, aby oświetlenie było niezawodne.

W 2019 r. przeprowadzony został audyt energetyczny, który pokazał, że większość lamp jest do wymiany, część z nich już się nie nadaje do dalszej eksploatacji, a część musi zostać naprawiona. Dzięki audytowi udało się zidentyfikować te miejsca, które są punktami newralgicznymi i muszą być wymienione jako pierwsze. Są to ulice: Generała Bema, Norwida, Staszica, Wybickiego, Armii Krajowej, Roosevelta, Wybickiego, Rataja, Grota Roweckiego, Głowackiego, Racławicka, Kosynierów, Tadeusza Kościuszki, Zamkowa, Kowalska, Warszawska, 5Marca, Plac Ofiar Katynia, Stolarska, Blacharska, Plac Szarych Szeregów, Szkolna, Promenada, Teren nad Jeziorem Nowogardzkim, Wojska Polskiego, Smużyny, Plac Wolności, Lutyków, Osiedlowa, Zielona, Pileckiego,, Waryńskiego, Fabryczna, 3 maja, Rampa przy PKP, Warszawska, 700 lecia, Bohaterów Warszawy, Radosława, Jana Pawła II, Krótka, Łąkowa, Racibora, Poniatowskiego, Cmentarna, Ogrodowa.

Nowy system oświetlenia będzie proekologiczny, dzięki automatycznemu sterowaniu większe natężenie światła będzie w godzinach, kiedy ruch uliczny i pieszy jest wzmożony i słabsze natężenie światła w godzinach kiedy ruch jest minimalny. Lampy nie będą świeciły pełną mocą całą noc, co pozwoli zaoszczędzić na opłatach za prąd.

Burmistrz Robert CzaplaBurmistrz Nowogardu Robert Czapla, pomimo czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z epidemią COVID-19 podejmuje działania aby pomóc nowogardzkim przedsiębiorcom oraz uczniom szkół  branżowych (zawodowych). Burmistrz  pozyskał  pieniądze w wysokości ponad dwustu tysięcy złotych z Funduszu Pracy, na finansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pieniądze te w wysokości dokładanie 213.083,00 zł trafią do nowogardzkich pracodawców zatrudniających uczniów. Dzięki  tym środkom, młodzież z nowogardzkich szkół zawodowych będzie mogła w praktyce nauczyć się wybranego przez siebie zawodu np. fryzjera, mechanika, piekarza, a przedsiębiorcy otrzymają dodatkowe pieniądze na rozwój swojej działalności.

Jowita Kogut
Referat Edukacji

Kolejne środki pozyskane przez burmistrza na łagodzenie skutków pandemii COVID-19
W dniu 25 listopada br. burmistrz Nowogardu Robert Czapla podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego pozyskując tym samym grant w kwocie 306 747 zł (100% dofinansowania) w ramach realizacji projektu pod nazwą POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem pozyskania grantów jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochrona dzieci przebywających w żłobkach, klubach dziecięcych, oraz placówkach edukacyjnych  prowadzonych przez Jednostki Samorządów Terytorialnych z terenu województwa zachodniopomorskiego . Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę ww. osób poprzez zapobieganie i ograniczenie skutków COVID-19.
W ramach wsparcia grantowego przewidziane są koszty zakupu środków ochrony osobistej, sprzętów, środków do utrzymania czystości i dezynfekcji oraz poniesione inne wydatki związane z walką z COVID-19, wymagane przepisami prawa - w tym w szczególności zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Przewidziane w projekcie  działania związane z udzielaniem grantów mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.