Przydomowe oczyszczalnie ściekówDbając o ekologię oraz mając na uwadze oczekiwania mieszkańców Nowogardu Burmistrz Robert Czapla stworzył specjalny program na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków dla domów lub domków w budowie w miejscowościach Gminy Nowogard, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej a jej budowa jest nieuzasadniona. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie do 75% udokumentowanych kosztów poniesionych jednak nie więcej niż:

- 4.500 zł dla oczyszczalni indywidualnej obsługującej jeden budynek mieszkalny.

- 4.500 zł dla oczyszczalni wspólnej obsługującej więcej niż jeden budynek mieszkalny

- 1.000 zł dodatkowo dla każdego budynku przyłączonego do tej oczyszczalni na etapie jej budowy

Udział w programie przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard. Potwierdzając potrzebę tego programu burmistrz Robert Czapla powiedział -„Na terenach wiejskich problem z kanalizacją jest. Nie wszędzie mamy skanalizowane miejscowości wiejskie a dla tak wielkiej liczby mieszkańców jest to procesem długotrwały i pracochłonnym. W planach mamy skanalizowanie miejscowości Osowo, Konarzewo i Słajsino ale te nasze działanie polegające na budowie rur kanalizacyjnych nie może być wszędzie równocześnie zrealizowane przez co wiele ludzi decyduje się na zbiorniki bez odpływowe ale koszty wywozu nieczystości są duże, co za tym idzie mieszkańcy oczekiwali od nas jakiegoś rozwiązania i tym właśnie jest program na przydomowe oczyszczalnie„ Program startuje od dziś. Regulamin oraz wnioski dostępne są: w sekretariacie Urzędu Miejskiego pokój nr. 5, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, plac Wolności 5, pok. 107-108 oraz na stronie www.nowogard.pl w zakładce przydomowe oczyszczalnie ścieków. /Marcin Gręda

PLAKAT