Serdecznie zapraszam uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do udziału w konkursie na plakat „Sprzątnij po swoim psie”, który jest kolejnym etapem prowadzonej na terenie gminy kampanii edukacyjnej skierowanej do wszystkich mieszkańców miasta i gminy. Kampania ma na celu kształtowanie poczucia odpowiedzialności za nasze czworonogi oraz uświadomienie o zagrożeniach dla zdrowia w wyniku pozostawiania zwierzęcych nieczystości w miejscu publicznym, oraz dbałość o to aby ich podopieczni nie byli uciążliwi dla innych.

Szczegóły dotyczące konkursu w zamieszczonym poniżej regulaminie.

Burmistrz Nowogardu
Robert Czapla

Kampania Sprzątnij po swoim psie - wchodzę w to
W poniedziałek 18.04.2016 r. w celu poprawy estetyki miasta i bezpieczeństwa mieszkańców do kampanii „Sprzątnij po swoim psie” przyłączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowogardzie. Oprócz rozdawania broszurek młodzież pod opieką Pani Arlety Bartosik i pracowników Urzędu Miejskiego, malowała na chodnikach i skwerach miasta za pomocą szablonów i farb hasła „SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE –WCHODZĘ W TO”. Celem akcji jest zachęcenie właścicieli psów do sprzątania nieczystości pozostawionych przez ich pupili oraz przypomnienie właścicielom o spoczywających na nich obowiązkach związanych z posiadaniem czworonogów. Mieszkańcy chętnie popierają sposób prowadzenia kampanii często dzieląc się swoimi spostrzeżeniami, uwagami i są przekonani, że inicjatywy promujące sprzątanie psich nieczystości w znaczny sposób poprawiają wygląd naszego miasta, oraz komfort życia mieszkańców.

Monka Kukiełka
wydział GKMiOŚ

Kampania "Sprzątnij po swoim psie - wchodzę w to"
W piątek 18.03.2016 r. pracownicy Urzędu Miejskiego wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 i opiekunem Romualdą Rucińską prowadzili na terenie naszego miasta kampanię „Sprzątnij po swoim psie”.
Kampanię prowadzono na alejach spacerowych wzdłuż jeziora. Za pomocą odpowiednich szablonów i farb malowano hasła propagujące uprzątanie nieczystości po swoich pupilach, rozdawano ulotki i informowano o zagrożeniach jakie za sobą niosą pozostawione psie nieczystości, a także jak wiele traci na uroku estetyka alejek i skwerów dla spacerowiczów.
Mieszkańcy chętnie popierają sposób prowadzenia kampanii częstokroć przyłączając się do niej.
W najbliższym czasie i miejmy nadzieję przy słonecznej i wiosennej pogodzie kampania będzie prowadzona z udziałem uczniów pozostałych szkół naszego miasta.

Monika Kukiełka
wydział GKMiOŚ

2016 01 11 kampania 045Tereny zielone tzw. rekreacyjne są bardzo ważnym elementem w naszym życiu emocjonalnym. Zaspokają potrzeby estetyczne człowieka, umożliwiają kontakt z naturą oraz łagodzą uciążliwości związane z życiem w aglomeracji miejskiej. Podkreślają indywidualny i oryginalny charakter miasta. Odwiedzając miasta europejskie, często jesteśmy zachwyceni panującym tam porządkiem i czystością. Na trawnikach parków miejskich można spotkać wypoczywających ludzi, którzy nie boją się spotkania z ”psią niespodzianką”. A wszystko dlatego, że tamtejsi miłośnicy psów sprzątają po swoich pupilach. W ramach kampanii „Posprzątaj po swoim psie” został ogłoszony konkurs dla dzieci i młodzieży na najładniejszy plakat „Posprzątaj po swoim psie”