Miasto Partnerskie

W dniu 20 września br. Burmistrz Robert Czapla wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Saniukiem podpisali porozumienie polegające na współpracy między Miastem Nowogard a Miastem Bałtijsk (Rosja)

To nie pierwszy raz kiedy Rosjanie odwiedzili Nowogard, dotychczas ich wizyta była nieformalna i polegała na uczestnictwie w turniejach sportowych. Dziś sformalizowano współprace. Do Nowogardu przybyli Igor Kowal pierwszy zastępca Mera Bałtijska oraz Władimir Kowalew dyrektor zakładu komunalnego w Bałtijsku. Reprezentując stronę miasta Nowogard burmistrz Robert Czapla wraz z przewodniczącym rady miejskiej podpisali porozumienie w obecności pracowników w spotkaniu uczestniczyli również Jarosław Soborski kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego Funduszy Kultury i Sportu wraz z Andrzejem Szafranem. Przy podpisaniu umowy towarzyszył również przewodniczący klubu radnych Nowa Andrzej Kania. Porozumienie zawiera następujące cele:

 

Ogólne cele współpracy partnerskiej dotyczyć będą:

 1. Nawiązywania kontaktów pomiędzy organizacjami społecznymi, gminami, grupami amatorskimi i szkołami, szczególnie w formie wymiany kulturalnej i sportowej jak również kontaktów mieszkańców miast (umiędzynarodowienie społeczeństw).
 2. Nawiązywania kontaktów gospodarczych, w oparciu o potrzeby życia gospodarczego, poprawę konkurencyjności a w szczególności utrzymywanie stosunków gospodarczych w przyszłości (promowanie konkurencyjności obszarów miejskich i regionów).
 3. Nawiązywania współpracy w dziedzinie badań i edukacji, jak również wzrostu wymiany międzynarodowej (promocja innowacji i know-how),
 4. Promowania współpracy między przedstawicielami samorządów (umiędzynarodowienie miast).

Współpraca partnerska odbywać się będzie w oparciu o:

 1. Oficjalne wzajemne wizyty składane w miastach partnerskich przynajmniej raz na dwa lata.
 2. Ustalanie treści wizyt związanych z działalnością miast partnerskich oraz składów delegacji zgodnie z powyżej podanymi celami.
 3. Wspieranie rozwoju współpracy pomiędzy rozmaitymi branżami miast oraz pomiędzy spółkami i organizacjami znajdującymi się w tych miastach.
 4. Analizę możliwości podjęcia wymiany kadr z różnych sfer zarządów miast oraz udzielanie wsparcia praktycznym rozwiązaniom nakierowanym na umożliwianie dokonywania wymiany kadr.
 5. Pogłębianie wiedzy mieszkańców miast w zakresie kultury i historii miast partnerskich.
 6. Analizowanie nowych możliwości w zakresie uruchamianie wspólnych projektów rozwojowych oraz innych, a także ich finansowanie z funduszy europejskich.
 7. Uzgadnianie konkretnych projektów współpracy z uwzględnieniem gospodarczo-funkcjonalnych uwarunkowań istniejących w obydwu miastach.
 8. Dokonywanie oceny i korygowanie celów oraz treści działań miast partnerskich co 5 lat.

Zaraz po podpisaniu porozumienia goście udali się odwiedzić jednostki samorządowe tj. dom kultury, szkoły oraz bibliotekę. Bałtijsk (Rosja) to kolejne miasto, z którym zawierane jest porozumienie o współpracy. Dotychczas Miasto Nowogard posiada siedem miast partnerskich zarówno z Europy jak i poza jej granic. / Marcin Gręda