Uchwała o zerwaniu współpracy z miastem Bałtijsk.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla w dniu 15 marca 2022r. podpisał dokument o zerwaniu kilkuletniej współpracy z miastem Bałtijsk w Rosji z Obwodu Kaliningradzkiego. Dokument wraz z podjętą przez Radę Miejską w Nowogardzie Uchwałą nr 324/222 został przesłany do Burmistrza miasta Bałtijsk.

Wizyta delegacji z Rosji w SP nr 3 Nowogard 20 września br. naszą szkołę odwiedziła delegacja z Rosji która wcześniej w Urzędzie Miejskim podpisała umowę partnerską miast pomiędzy Miastem Nowogard a Miastem Bałtijsk (Rosja).Umowa partnerska podpisana została przez Burmistrza Roberta Czaplę wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Saniukiem a Igorem Kowalem Iwanowiczem pierwszym zastępcą Mera Bałtijska oraz Władimirem Kowalewem dyrektorem zakładu komunalnego w Bałtijsku. Rosjanie odwiedzili naszą szkołę już po raz drugi i wzięli udział w krótkim kameralnym występie artystyczno-muzycznym uczniów pod kierunkiem p.Arlety Bartosik a następnie wpisali się do księgi pamiątkowej szkoły i zwiedzili placówkę. Spotkanie w szkole koordynował p.Andrzej Szafran i dyrektor szkoły. Podpisane porozumienie miast stwarza m.in. możliwość wymiany uczniów w formie kulturalnej i sportowej a także współpracy w dziedzinie edukacji. Obecnie SP nr 3 współpracuje ze Szkołą Podstawową im. „Ivo Andrica" z Pranjani (Serbia).

Piotr Kazuba

 

Miasto Partnerskie

W dniu 20 września br. Burmistrz Robert Czapla wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Saniukiem podpisali porozumienie polegające na współpracy między Miastem Nowogard a Miastem Bałtijsk (Rosja)

To nie pierwszy raz kiedy Rosjanie odwiedzili Nowogard, dotychczas ich wizyta była nieformalna i polegała na uczestnictwie w turniejach sportowych. Dziś sformalizowano współprace. Do Nowogardu przybyli Igor Kowal pierwszy zastępca Mera Bałtijska oraz Władimir Kowalew dyrektor zakładu komunalnego w Bałtijsku. Reprezentując stronę miasta Nowogard burmistrz Robert Czapla wraz z przewodniczącym rady miejskiej podpisali porozumienie w obecności pracowników w spotkaniu uczestniczyli również Jarosław Soborski kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego Funduszy Kultury i Sportu wraz z Andrzejem Szafranem. Przy podpisaniu umowy towarzyszył również przewodniczący klubu radnych Nowa Andrzej Kania. Porozumienie zawiera następujące cele: