Uchwała o zerwaniu współpracy z miastem Bałtijsk.
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla w dniu 15 marca 2022r. podpisał dokument o zerwaniu kilkuletniej współpracy z miastem Bałtijsk w Rosji z Obwodu Kaliningradzkiego. Dokument wraz z podjętą przez Radę Miejską w Nowogardzie Uchwałą nr 324/222 został przesłany do Burmistrza miasta Bałtijsk.