Wizyta delegacji z Rosji w SP nr 3 Nowogard 20 września br. naszą szkołę odwiedziła delegacja z Rosji która wcześniej w Urzędzie Miejskim podpisała umowę partnerską miast pomiędzy Miastem Nowogard a Miastem Bałtijsk (Rosja).Umowa partnerska podpisana została przez Burmistrza Roberta Czaplę wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Stanisławem Saniukiem a Igorem Kowalem Iwanowiczem pierwszym zastępcą Mera Bałtijska oraz Władimirem Kowalewem dyrektorem zakładu komunalnego w Bałtijsku. Rosjanie odwiedzili naszą szkołę już po raz drugi i wzięli udział w krótkim kameralnym występie artystyczno-muzycznym uczniów pod kierunkiem p.Arlety Bartosik a następnie wpisali się do księgi pamiątkowej szkoły i zwiedzili placówkę. Spotkanie w szkole koordynował p.Andrzej Szafran i dyrektor szkoły. Podpisane porozumienie miast stwarza m.in. możliwość wymiany uczniów w formie kulturalnej i sportowej a także współpracy w dziedzinie edukacji. Obecnie SP nr 3 współpracuje ze Szkołą Podstawową im. „Ivo Andrica" z Pranjani (Serbia).

Piotr Kazuba