Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Rejestr Planów Zagospodarowania Przestrzennego

Przypominamy o obowiązku nadesłania sprawozdania z udziału w STMiG 2022