Rada Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej „Zdrowie” ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Fundacji:

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwo umyślne,
  • ogólna znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem Fundacji i Stowarzyszeń,
  • znajomość zasad funkcjonowania ochrony zdrowia,
  • doświadczenie w działalności organizacji pozarządowych.

Więcej informacji do pobrania.

Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej ZDROWIE w związku z koniecznością zamieszczania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego oraz na stronie internetowe Fundacji zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji za 2022 rok podaje link do złożonych sprawozdań.

Po przekierowaniu na stronę NIW: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl prosimy o wpisanie w filtrze KRS Fundacji: 0000207800.