Skatepark - otwarcie 17 grudnia 2011r.

Porywisty wiatr i przejmujące zimno nie przeszkodziły w zaplanowanym otwarciu skateparku w Nowogardzie, ale stanowiły barierę nie do pokonania przy organizacji zapowiadanych pokazów, które niestety musiano odwołać. W sobotę, 17 grudnia 2011r. burmistrz Robert Czapla dokonał oficjalnego otwarcia jednej z największej tego typu inwestycji w województwie zachodniopomorskim.

Urządzenia zamontowane w naszym skateparku to: bankramp – platforma, quater – pipe, funbox z diaster boxem i poręczą, funbox z grindboxem i poręczą, grindbox 10, poręcz spadowa, poręcz łamana, ławka 2 i minirampa H-150.

Ponadto wykonano:

  • płytę betonową skateparku o powierzchni 1367 metrów kwadratowych,
  • alejki o nawierzchni z betonu asfaltowego w ilości 630 m. kw.,
  • kanalizację deszczową z odwodnieniem liniowego terenu,
  • dostarczono i zamontowano urządzenia na skateparku,
  • zamontowano elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci i tablicę informacyjną,
  • plantowanie skarp i poboczy o powierzchni 830 m. kw.
Budowę skateparku zainicjował burmistrz Robert Czapla, wprowadzając inwestycję do projektu budżetu na rok bieżący. W marcu budżet uchwalili radni koalicji rządzącej SLD-PSL. Prace wykonała firma „BULLAIT” Andrzej Ciuchta z Elbląga wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 761 370 złotych. Wykonawca udzielił gwarancji na okres 3 lat.
M.A. Frydryk i LMM