W dniu 20 maja burmistrz Robert Czapla przyjął w ratuszu gości z Macedonii. W ramach rozwijającej się współracy miast owocnie realizowany jest projekt "Wymiana uczniowska pomiędzy partnerskimi szkołami zawodowymi" - Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie i Szkołą Zawodową im.Kole Nedelkowski w Veles.

Goście z Macedonii w ratuszu

W tym roku już po raz trzeci Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych gości uczniów z partnerskiej szkoły w Veles.

Przyjechało 15 uczniów, wychowawczynie Snezana Sofijanowa i Marina Kostadinovska Filipowa oraz dwóch kierowców. Rolę tłumacza pełni Zoran Balov. Podczas wizyty w ratuszu przyjezdnym gościom towarzyszyli - dyrektor ZSP Stefan Sitkowski, wicedyrektor ZSP Piotr Łąpieś, oraz 7 uczniów z ZSP z opiekunkami Katarzyną Kijaną i Moniką Sipajło Po powitaniu przez burmistrza Roberta Czaplę gościom przybliżono miasto Nowogard - multimedialny pokaz prezentowała Anna Narkiewicz przybliżając gościom historię i współczesność miasta.

Po przyjacielskich rozmowach wręczono gościom pamiątki z miasta - goście obdarowali burmistrza pamiątkami z Macedoni. Wspólna fotografia kończyła to sympatyczne spotkanie.

Goście w rewanżu zaprosili burmistrza do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych gdzie czekała na Niego wyjątkowa niespodzianka

- za pomocą złącza internetowego SKYPE przedstawiono Mu nowego burmistrza Veles Slavco Chadieva. Robert Czaplka pogratulował zwycięstwa w wyborach, miło wspominał gościnność z jaką spotkał się podczas pobytu w Veles. Obaj burmistrzowle zadeklarowali wolę dalszej współpracy miast. Slavko Chadiev został zaproszony do Nowogardu a władze gminne otrzymały zaproszenie do miasta partnerskiego Veles.

tekst i foto Lesław M. Marek