W dniu 20 maja burmistrz Robert Czapla przyjął w ratuszu gości z Macedonii. W ramach rozwijającej się współracy miast owocnie realizowany jest projekt "Wymiana uczniowska pomiędzy partnerskimi szkołami zawodowymi" - Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie i Szkołą Zawodową im.Kole Nedelkowski w Veles.

Goście z Macedonii w ratuszu

W tym roku już po raz trzeci Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych gości uczniów z partnerskiej szkoły w Veles.

W dniach 9-11 listopada br. na zaproszenie władz miasta Veles, do Macedonii udała się delegacja Gminy Nowogard w składzie: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Laskowski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie Stefan Sitkowski, Piotr Łąpieś – Z-ca Dyrektora ZSP.

Z wizytą w mieście partnerskim Veles 9-11 listopada 2012

Nowogardzka delegacja została zaproszona na odbywające się w tych dniach obchody Dni Miasta Veles, które stały się okazją do wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania samorządu oraz współpracy kulturalno-oświatowej pomiędzy miastami. Należy przy tym wspomnieć, iż na obchody przybyli przedstawiciele innych miast zaprzyjaźnionych z Veles, jak: Sombor i Užice z Serbii, Slobozia z Rumunii oraz Zenica z Bośni i Hercegowiny.
Veles, pomimo faktu, iż jest prawie trzykrotnie większe od Nowogardu oraz posiada historię sięgającą czasów antycznych, ma liczbę radnych niewiele większą od Nowogardu (23 radnych) oraz podobne doświadczenia i problemy co Nowogard.

28 maja 2012 r. w Ratuszu Miejskim gościła z wizytą delegacja uczniów szkoły średniej z miasta partnerskiego Veles z Macedonii. Goście zostali przyjęci przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Antoniego Bielidę oraz Panią Urszulę Berezowską Kierownika Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy.
Podczas spotkania Przewodniczący Rady opowiadał gościom o Nowogardzie, przedstawił plany rozwojowe naszego miasta oraz obecnie realizowane inwestycje, natomiast Pani Kierownik wydziału RLiF przedstawiła prezentację multimedialną walorów turystycznych naszego miasta.
Po spotkaniu goście udali się na spacer po Nowogardzie, aby zobaczyć miejsca, o których mowa była podczas spotkania.

Z wizytą z Veles