W dniach 9-11 listopada br. na zaproszenie władz miasta Veles, do Macedonii udała się delegacja Gminy Nowogard w składzie: burmistrz Nowogardu Robert Czapla, Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Bielida, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Laskowski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowogardzie Stefan Sitkowski, Piotr Łąpieś – Z-ca Dyrektora ZSP.

Z wizytą w mieście partnerskim Veles 9-11 listopada 2012

Nowogardzka delegacja została zaproszona na odbywające się w tych dniach obchody Dni Miasta Veles, które stały się okazją do wymiany doświadczeń dotyczących funkcjonowania samorządu oraz współpracy kulturalno-oświatowej pomiędzy miastami. Należy przy tym wspomnieć, iż na obchody przybyli przedstawiciele innych miast zaprzyjaźnionych z Veles, jak: Sombor i Užice z Serbii, Slobozia z Rumunii oraz Zenica z Bośni i Hercegowiny.
Veles, pomimo faktu, iż jest prawie trzykrotnie większe od Nowogardu oraz posiada historię sięgającą czasów antycznych, ma liczbę radnych niewiele większą od Nowogardu (23 radnych) oraz podobne doświadczenia i problemy co Nowogard.

Współpraca z Veles trwa od dwóch lat i została zapoczątkowana podpisaniem Umowy o Partnerskiej Współpracy Nowogardu i Veles w 2010 roku. Nawiązano współpracę pomiędzy samorządami lokalnymi obu miast, która zaowocowała poznaniem tradycji narodowych, poprzez m.in.: wymianę młodzieży.
Od tamtego czasu kwitnie współpraca pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie oraz Szkołą Zawodową im. Kole Nedelkovski w Veles. Dzięki niej, dwa razy w roku odbywają się wymiany młodzieży pomiędzy placówkami edukacyjnymi, mającymi na celu poznanie odmiennej kultury i obyczajów obu krajów.
Listopadowa delegacja była drugą oficjalną wizytą przedstawicieli nowogardzkiego samorządu lokalnego w Veles. Delegaci spotkali się z burmistrzem miasta partnerskiego – Goranem Petrovem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Veles - Slavco Cadievem, złożyli wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Walki Narodowowyzwoleńczej i Powstania Ilindeńskiego - „Makedonium”, a także uczestniczyli w uroczystości będącej swoistym odpowiednikiem nowogardzkich „Laurów Cisowych”, gdzie przyznawane są nagrody i wyróżnienia dla wybitnych mieszkańców Veles w kilku kategoriach, m.in.: sztuka, nauka, sport, literatura i przedsiębiorczość.
Delegaci zostali zaproszeni do złożenia wizyty w zaprzyjaźnionej Szkole Zawodowej im. Kole Nedelkovski, gdzie po przyjaznym przyjęciu przez dyrektora szkoły - Valentina Eliskovskiego zwiedzono placówkę oraz przeprowadzono rozmowy na temat wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych, dotyczących m.in.: wymiany kadry nauczycielskiej obu szkół, na wzór aktualnie prowadzonej wymiany młodzieży oraz projektów europejskich.
Na zakończenie wizyty, władze miasta Veles otrzymały zaproszenie na Dni Nowogardu które odbędą się w dniach 30.04.2013-03.05.2013 r.
Podsumowując, delegacja przedstawicieli nowogardzkiego samorządu i ZSP przyczyni się do dalszej owocnej współpracy obu miast, które pomimo dużej odległości, dzięki podobnym celom i aspiracjom, są tak naprawdę niezwykle sobie bliskie.