Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie
zatrudni pracownika na stanowisko
Pracownika socjalnego
Wykształcenie zgodne z  z art. 116 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
Informacja pod nr tel. 913926248 lub 913926252
lub w siedzibie  Ośrodka,  Nowogard   ul. 3 Maja 6


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogardzie

zatrudni pracownika na stanowisko
Asystenta rodziny
Wykształcenie zgodne z art. 12 § 1  Ustawy 
z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej. 
Informacja pod  tel. 913926248 lub 913926252
lub w siedzibie  Ośrodka,  Nowogard   ul. 3 Maja 6

Szanowni Państwo
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko referenta w wydziale Gospodarki  Nieruchomościami,  Geodezji i Rolnictwa
Termin składania ofert do 17.01.2024 r.
Szczegółowe informacje na stronie bip.nowogard.pl

Szanowni Państwo
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie zatrudni na czas określony nauczyciela na stanowisko nauczyciela współorganizującego kształcenie (surdopedagog) w pełnym wymiarze czasu pracy (20/20)
Termin składania ofert do 19.12.2023 r.
Szczegółowe informacje na stronie bip.nowogard.pl

Szanowni Państwo
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
Termin składania ofert do 12.12.2023 r.
Szczegółowe informacje na stronie bip.nowogard.pl