Kościół P.W. NMP należy do najpiękniejszych obiektów tego typu na Pomorzu Zachodnim. Zbudowany został w XIV wieku. W kościele znajduje się bogato wyposażony barokowy ołtarz z początku XVI wieku z kilkunastoma scenami figuralnymi. Główny portal kościoła ozdabiają dwie kamienne, romańskie chrzcielnice. Fragmenty kościoła, wieża oraz część bezcennego wyposażenia spłonęło 03 grudnia 2005r., obecnie kościół jest odbudowywany.

Kościół P.W. NMP w Nowogardzie

Zbudowany jest z cegły gotyckiej w formie trzynawowej i trzyprzęsłowej pseudobazyliki z trójbocznie zakończonym prezbiterium i prostokątną w rzucie wieżą. Nawy przykryte są sklepieniami gwiaździstymi i krzyżowo żebrowymi podpartymi dwoma parami ośmiobocznych filarów. Jest budowlą gotycką wielokrotnie remontowaną z całkowicie wymienioną więźbą, sklepieniami, zwieńczeniem wieży i detalem architektonicznym.

Pochodzą z XIV wieku. Niegdyś otaczały całe miasto. Obecnie zachowany jest tylko jeden odcinek po południowo-zachodniej stronie miasta. Jest to mur z otoczaków granitowych oraz cegły o wysokości około 3,00m i zmiennej grubości wynoszącej od 1,00 do 1,5m, ze śladami licznych przemurowań. W murze na wprost wylotów dawnych ulic znajdują się wykute jeszcze w XIX wieku przejścia, a na szerokości kwartału przyrynkowego usytuowanych jest 7 półkolistych prześwitów wykutych w 1973 roku. Korona murów zabezpieczona jest betonową czapą. Po zewnętrznej stronie muru biegnie aleja spacerowa obsadzona drzewami.

Mury obronne z XIV wieku.

Budowę obwarowań złożonych z wałów ziemnych i fos rozpoczęli mieszczanie już w końcu XIII wieku. Około połowy XIV stulecia rozpoczęto wznoszenie pierścienia murów, którymi otoczono cały teren miasta. W dolnej partii wzniesiono je z kamieni granitowych, w górnej z cegły ceramicznej. Wysokość murów wynosiło około 6,00m. Prace prowadzone były w ciągu XIV i XV wieku. W murach na osiach wylotów głównej ulicy podłużnej usytuowano 2 bramy; Stargardzką od południa i Gryficką od północy. Bramy zbudowane były najprawdopodobniej z cegły w formie prostokątnych w rzucie budowli z przejazdami bramnymi w przyziemiu, zamykanymi od strony zewnętrznej bronami. Ponadto w pierścieniu murów usytuowano 3 furty; jedną przy Bramie Gryfickiej, dwie pozostałe w zachodnim i wschodnim odcinku murów. Furty zamknięte były masywnymi wrotami. Pierwsza służyła głównie właścicielom miasta, druga i trzecia rybakom oraz do czerpania wody w razie pożaru. Pierścień murów wzmocniony był dodatkowo kilkunastoma /od 10-14/ prostokątnymi półbasztami i być może pełnymi basztami kolistymi. Zwieńczenie murów jest nieznane. Po ich zewnętrznej stronie biegła fosa zasilana wodami z obu jezior, a dalej usypane były wały ziemne. Przy bramach nad fosami przerzucone były groble i drewniane mosty.  

Zbudowany został w 1911 roku według projektu mistrza budowlanego Berga. Jest to masywna, ceglana otynkowana budowla usytuowana w południowej pierzei dawnego rynku. Podpiwniczony, dwukondygnacyjny przykryty dachem mansardowym z wieżyczką zegarową. Wejście od strony rynku ujęte jest dwoma półkolumnami. Bryła ratusza nawiązuje do stylu barokowego, natomiast podziały elewacji i detal architektoniczny ukształtowano w stylistyce modernistycznej z elementami Art Deco.

Ratusz Miejski i Plac Wolności w Nowogardzie

Stanął na miejscu domu mieszczańskiego, bowiem wcześniej siedziba rady miejskiej znajdowała się pośrodku rynku. Po obu stronach wejścia w przyziemiu znajdują się dwa wielkie odcinkowe okna doświetlające wnętrza piwnic, wyżej dwa okna prostokątne, a na poziomie I piętra 6 okien, pod którymi wykonane są w tynku fryzy. We wnętrzu zwracają uwagę przestronne, sklepione krzyżowo piwnice.

Gmach Liceum Ogólnokształcącego - Bismark SchuleUsytuowany przy ulicy Wojska Polskiego 6 na terenie obszernej działki sięgającej przebiegu promenady. Budowany w dwóch etapach w latach 1923 - 1933. Położony w zespole złożonym z budynku szkolnego i hali sportowej. Szkoła zbudowana z cegły i otynkowana jest obiektem złożonym z dwóch skrzydeł usytuowanych względem siebie pod kątem prostym, o planie w kształcie litery L.